Posted on: 25th January 2013

Festival Fascinated by the World
Science and Technology Week of the Academy of Sciences of the Czech Republic – more than 500 events from 1 to 15 November 2013.

Science and Technology Week of the Academy of Sciences is the largest science festival in the Czech Republic, which is organised by the Academy of Sciences of the Czech Republic along with partner organisations. This year’s thirteenth annual festival will take place on 1st to 15th November and its programme is spread all over the Czech Republic. The largest number of festival events are planned in Prague, Brno, Ostrava and České Budějovice, other will take place in every regional seat and in many other places.
The festival is intended for the wider public, but primarily secondary-school students, whom are offered the possibility to look into scientific workplaces and find out more about the world of science. Scientific employees of the ASCR offer a broad range of excursions, lectures, science cafés, seminars and documentary films, in which they present their work, research projects, the latest scientific instruments and introduce visitors to the latest trends in the area of science. Also many diverse exhibitions and interactive expositions, which show science in its full colourfulness and variety, will be presented like every year.
With science and scientists, you can look into the secrets of the microworld and the mysteries of the human mind, visit the very core of an earthquake and look into the distant corners of our Solar System, think about climate change but also reveal the secrets of DNA or stem cells or try to find new sources of energy.

The audience in Prague will also have the opportunity to discover  fusion energy –  the energy for the future.  You are invited to Prague to see EFDA`s traveling exhibition Fusion Expo,
where you will be able to see and try Hands on experiments.
Let yourself be fascinated by the world and try science for yourself!

www.tydenvedy.cz

Czech flag

Festival fascinovaný světem
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR – více než 500 akcí po celé ČR od 1. do 15. listopadu 2013

Týden vědy a techniky AV ČR je největší vědecký festival v České republice, který pořádá Akademie věd ČR spolu s partnerskými organizacemi. Letošní, třináctý ročník se bude konat ve dnech 1. až 15. listopadu a jeho program se rozprostře po celé České republice. Nejvíce festivalových akcí je naplánováno v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích, další se uskuteční v každém krajském městě a na mnoha dalších místech.
Festival je určen široké veřejnosti, primárně však studentům středních škol, kterým nabízí možnost nahlédnout do vědeckých pracovišť a laboratoří a dozvědět se více o světě vědy. Vědečtí pracovníci AV ČR nabízejí širokou nabídku exkurzí, přednášek, vědeckých kaváren, seminářůfilmových dokumentů, ve kterých představují svou práci, výzkumné projekty, nejmodernější vědecké přístroje a přiblíží návštěvníkům nejnovější trendy v oblasti vědy. Uvedeno bude jako každoročně i mnoho různorodých výstav a interaktivních expozic, které předvedou vědu v plné své barevnosti a pestrosti.
S vědou a vědci můžete nahlédnout do tajů mikrosvěta i záhad lidského mozku, zavítat do samého nitra zemětřesení a pohlédnout do vzdálených koutů naší Sluneční soustavy, zamyslet se nad změnami klimatu, ale i rozkrýt tajemství DNA anebo kmenových buněk či pokusit se najít nové zdroje energie.

Návštěvníci festivalu v budově Akademie věd ČR v Praze mají příležitost vidět kromě jiného též expozici Fusion Expo a dozvědět se tak informace o termojaderné fúzi, která je energií budoucnosti. Zveme vás do Prahy na Fusion Expo – putovní expozici EFDA.
Nechte se fascinovat světem a zkuste si vědu na vlastní kůži!

www.tydenvedy.cz